Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenie dla firm kierowane jest dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy dbając o dobro firmy, chcą zapewnić skuteczną ochronę mienia. Ochrona obejmuje:

  1. budynki, budowle;
  2. wyposażenie, urządzenia techniczne, maszyny, aparaty i narzędzia;
  3. środki obrotowe, tj.: towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe lub w toku produkcji, materiały pomocnicze, opakowania, części zapasowe do maszyn i urządzeń;
  4. mienie przyjęte w celu wykonania usługi, bądź sprzedaży;
  5. wartości pieniężne;
  6. nakłady adaptacyjne;
  7. mienie osobiste pracowników.

Ubezpieczenie chroni od zdarzeń losowych, takich jak: ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, napór śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, a także od kradzieży z włamaniem, rozboju i wandalizmu.

UBEZPIECZENIE OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
- Ubezpieczenie zapewnia ochronę przedsiębiorcy przed negatywnymi skutkami finansowymi roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie na skutek szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Raciborz - ubezpieczenie firmy
 

Umów się z doradcą:

570 77 55 77 - Iza
570 77 50 77 - Aneta
570 55 77 70 - Magdalena

Wyślij swój numer telefonu, a oddzwonię z ofertą.

Napisz wiadomość

MULTI UBEZPIECZENIA Napisz do mnie... Wyślij