Ubezpieczenia komunikacyjne

UBEZPIECZENIE OC

Obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów mechanicznych jest najważniejszą polisą komunikacyjną. To ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu zapewnia poszkodowanemu otrzymanie odszkodowania z tytułu zdarzenia, które zostało spowodowane z winy sprawcy. W zakresie OC wszystkie towarzystwa oferują ubezpieczenie pojazdu na tych samych warunkach określonych ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

UBEZPIECZENIE AC

Dobrowolne ubezpieczenie AutoCasco chroni pojazd mechaniczny od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży. Ubezpieczenie AutoCasco (AC) ma przede wszystkim zrekompensować koszty naprawy pojazdu w przypadku jego uszkodzenia częściowego lub całkowitego – najczęściej wskutek zawinionego przez kierującego zderzenia, kolizji z innym pojazdem lub przedmiotem znajdującym się na zewnątrz / poza pojazdem np. drzewem, ogrodzeniem, budynkiem, zwierzęciem. Ubezpieczenie AC może również obejmować ochronę z tytułu kradzieży pojazdu, jednak w tym celu często należy je rozszerzyć na ryzyko kradzieżowe.

UBEZPIECZENIE MINICASCO

To tańsza oferta ubezpieczenia dobrowolnego adresowana do właścicieli pojazdów posiadających tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz do osób, które z różnych powodów rezygnują z ubezpieczenia AutoCasco. Minicasco oferuje atrakcyjny zakres ochrony przede wszystkim dla ostrożnych kierowców. Ubezpieczenie Minicasco gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy wystąpi szkoda w pojeździe bądź w jego wyposażeniu wskutek: zderzenia z osobami, zwierzętami; działania osób trzecich - w tym włamania; zdarzeń losowych takich jak powódź, pożar; działania czynników termicznych lub chemicznych oraz wskutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, a także jego uszkodzenia po kradzieży lub próbie kradzieży.

ASSISTANCE (ASS)

To dobrowolne ubezpieczenie zapewnia ochronę kierowcy i pasażerom w czasie podróży w zakresie pomocy technicznej i medycznej. Pomoc udzielana jest w razie wypadku czy awarii pojazdu, polega na udostępnieniu informacji o lokalizacji najbliższego serwisu, naprawie pojazdu, dostarczeniu paliwa lub uruchomieniu silnika (np. zimą), dodatkowym holowaniu, wynajmie pojazdu zastępczego, zakwaterowaniu w hotelu, umożliwieniu kontynuacji podróży lub powrotu. Z reguły podstawowy pakiet ASSISTANCE jest oferowany jako dodatek do polis OC oraz AC.

UBEZPIECZENIE NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków należy do grupy ubezpieczeń osobowych, w których ochroną objęte są najcenniejsze dobra, jakimi są życie lub zdrowie człowieka. To dobrowolne ubezpieczenie zapewnia wypłatę odszkodowania w związku z trwałymi następstwami nieszczęśliwych wypadków, powstałych w związku z ruchem pojazdu. Świadczenie finansowe jest wypłacane w razie trwałego uszkodzenia ciała, utraty zdrowia lub śmierci kierowcy albo pasażerów niezależnie od tego, czy kierujący pojazdem ponosi odpowiedzialność za wypadek czy nie. Swoją ochroną ubezpieczenie obejmuje nie tylko wypadki na terenie Polski, ale także za granicą. Chroni wszystkich pasażerów podróżujących pojazdem.

Umów się z doradcą:

570 77 55 77 - Iza
570 77 50 77 - Aneta
570 55 77 70 - Magdalena

Wyślij swój numer telefonu, a oddzwonię z ofertą.

Napisz wiadomość

komunikacyjne ubezpieczenia oc, ac, nnw w Raciborzu
MULTI UBEZPIECZENIA Napisz do mnie... Wyślij