Ubezpieczenia majątkowe

To dobrowolne ubezpieczenie gwarantujące wypłatę odszkodowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia Twojej nieruchomości oraz wszystkiego tego, co znajduje się wewnątrz, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń atmosferycznych, takich jak: pożar, powódź, zalanie, uderzenie pioruna, huragan, grad, śnieg lub lód, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi a także uderzenie pojazdu mechanicznego lub powietrznego, wybuch.

W ramach ubezpieczenia Twojej nieruchomości zabezpieczysz elementy stałe (elementy zamontowane lub wbudowane w sposób trwały) oraz ruchomości domowe (tzw. mienie, wyposażenie) przed kradzieżą z włamaniem, rabunkiem, dewastacją oraz przepięciem elektrycznym.

Warto zabezpieczyć majątek, gdy posiadasz na własność nieruchomość: dom, mieszkanie, garaż wolnostojący, pomieszczenie gospodarcze, małą architekturę, dom w budowie czy domek letniskowy.

UBEZPIECZENIE (OC) ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

UBEZPIECZENIE (OC) ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - Umowie ubezpieczenia domu i mieszkania towarzyszy także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez osoby objęte ubezpieczeniem w granicach ubezpieczonej nieruchomości. Będąc ubezpieczonymi w zakresie OC zyskujemy ochronę ubezpieczeniową na wypadek np. spowodowania szkód sąsiadom na skutek zalania ich mieszkań, szkód spowodowanych przez nasze dzieci i należące do nas zwierzęta

ubezpieczenie majątku w pow. raciborskim
 

Umów się z doradcą:

570 77 55 77 - Iza
570 77 50 77 - Aneta
570 55 77 70 - Magdalena

Wyślij swój numer telefonu, a oddzwonię z ofertą.

Napisz wiadomość

MULTI UBEZPIECZENIA Napisz do mnie... Wyślij