Przejdź do treści

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Racibórz (NNW)

Ubezpieczenie NNW może okazać się przydatne, kiedy  wskutek zdarzenia drogowego doznasz uszczerbku na zdrowiu, Ty lub poszkodowany pasażer może liczyć na otrzymanie odszkodowania. NNW obejmuje m.in. zwrot kosztów leczenia czy rehabilitacji.

W biurach firmy MULTI UBEZPIECZENIA Racibórz często proponujemy ubezpieczenie NNW jako warty rozważenia dodatek, nawet kiedy klient pyta o tanie OC. Składka za ubezpieczenie NNW jest bowiem niewielka, często kosztuje ok. 50 zł na rok, a każda osoba w danym pojeździe jest ubezpieczona na wypadek śmierci lub uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Niewiele osób wie, że ubezpieczenie NNW komunikacyjne działa także, gdy pojazd nie jest w ruchu, np. podczas wsiadania czy wysiadania.

ubezpieczenie NNW Racibórz następstw nieszczęśliwych wypadków

FIRMA

MULTI UBEZPIECZENIA

Izabela Muda