Przejdź do treści

Ubezpieczenia komunikacyjne Racibórz

Ubezpieczenie samochodu lub innego pojazdu dopasujemy nie tylko do Twoich potrzeb, ale przede wszystkim do Twojego portfela. Nie przepłacaj! Porównaj bezpłatnie oferty 24 ubezpieczycieli w parę minut!

Ubezpieczenie OC

Obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów mechanicznych jest najważniejszą polisą komunikacyjną. To ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu zapewnia poszkodowanemu otrzymanie odszkodowania z tytułu zdarzenia, które zostało spowodowane z winy sprawcy.

Ubezpieczenie autocasco (AC)

Dobrowolne ubezpieczenie autocasco chroni pojazd mechaniczny od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży. Ubezpieczenie AC ma przede wszystkim zrekompensować koszty naprawy pojazdu w przypadku jego uszkodzenia częściowego lub całkowitego.

Ubezpieczenie assistance (ASS)

To dobrowolne ubezpieczenie zapewnia ochronę kierowcy i pasażerom w czasie podróży w zakresie organizacji transportu oraz wszelkiego rodzaju pomocy w przypadku wypadku, kolizji lub awarii pojazdu.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w ubezpieczeniu komunikacyjnym obejmuje ochroną najcenniejsze dobra, jakimi są życie i zdrowie człowieka.

Ubezpieczenie szyb

Ubezpieczenie szyb – zapewnia dodatkową ochronę w momencie, gdy dojdzie do uszkodzenia szyby, np. pod wpływem uderzenia kamyka spod pojazdu jadącego naprzeciwko.

FIRMA

MULTI UBEZPIECZENIA

Izabela Muda